Đúng là vụ việc không đơn giản chỉ là một cơ sở giết mổ làm sai, mà hơn thế, lực lượng liên ngành đã phát hiện ra có sự sai phạm từ chính cơ quan quản lý khi cấp phép và “làm ngơ” cho lò giết mổ hoạt động. Cho nên, biện pháp kiên quyết được đưa ra, là: Sẽ hoàn thiện hồ sơ để xử phạt nghiêm khắc, đồng thời cho đình chỉ vĩnh viễn ngay mọi hoạt động của cơ sở giết mổ và chế biến lợn chết này.

“Dừng vĩnh viễn, chứ không phải là tạm dừng. Tại vì cơ sở giết mổ vi phạm này, bấy lâu nay họ hoạt động mà cái giấy phép của ông ấy không hợp pháp. Cái này thì sai là chắc chắn rồi”, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh. (Như LĐ đã đưa tin, phân tích trong số báo ra ngày hôm qua 27.3.2017, việc UBND huyện cho phép cơ sở của ông Sài tại xã Đức Hồng được phép giết mổ những con lợn không đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc là hoàn toàn sai trái).

Ông Hoàng Xuân Ánh cũng cho biết thêm: “UBND tỉnh Cao Bằng sẽ cho thành lập đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh nhằm thanh tra việc này. Sau đó, tỉnh cũng yêu cầu UBND và các cơ quan chức năng là phải kiểm điểm trách nhiệm của mình. Từ công an trở xuống, phải kiểm điểm trách nhiệm. Đồng thời, tỉnh cũng đã xúc tiến dự án: Mỗi huyện sẽ có một bãi chôn lấp gia súc, gia cầm. Cái này đích thân tôi đã yêu cầu từ cuộc họp lần trước, nhưng cuộc họp này yêu cầu phải đi khảo sát và xác định địa điểm thi công ngay. Tỉnh cũng đã tiến hành kiện toàn lại ban chỉ đạo an toàn thực phẩm, đích thân tôi (Chủ tịch UBND tỉnh) sẽ trực tiếp làm trưởng ban.