Cùng với việc ra quyết định trả ông Võ Quốc Bảo về lại làm công chức xã, UBND huyện Hướng Hóa đã ra quyết định điều chuyển đối với 7 trường hợp khác đang hưởng lương ngân sách theo dạng hợp đồng nhưng thực hiện công việc tại các vị trí là công chức nhà nước.

Đây chỉ mới là 7 trên tổng số gần 30 trường hợp phải trả về làm việc tại các vị trí viên chức. Sở Nội vụ Quảng Trị cũng vừa ra thông báo buộc UBND huyện Hướng Hóa phải khẩn trương đưa 30 lao động hợp đồng tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo sang diện hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị, và tiến tới chấm dứt toàn bộ số hợp đồng lao động này trong năm 2018 theo Nghị quyết 24 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.