Đây là chỉ đạo thứ 3 của tỉnh Gia Lai sau bài viết: Chủ tịch huyện bút phê... 45 sổ đỏ “ma” trên báo Lao Động. Bởi sổ đỏ được cấp năm 2003, dù không có đất, nhưng 45 cán bộ phải đến Chi cục Thuế huyện Mang Yang nộp thuế đất hằng năm. Như báo Lao Động đã phản ánh, huyện Mang Yang phê duyệt quy hoạch cấp đất cho 45 cán bộ, công nhân viên chức để xây nhà ở. Tuy nhiên, cán bộ được cấp sổ đỏ, không thể xây nhà vì đất được cấp chồng lấn lên đất của người dân. Hiện, tỉnh Gia Lai đang cân nhắc trước đề nghị huyện Mang Yang xin được hoán đổi đất để “cấp lại” cho cán bộ.