Ngày 9.5, UBND TP. Hà Hội đã có công văn số 2172/UBND-TKBT do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký, giao Giám đốc Sở LĐTBXH kiểm tra thông tin báo nêu, xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định, báo cáo Thành Ủy, UBND TP trước ngày 25.5.2017.