Ngoài việc lấy tiền Cty mua sắm xe cho cá nhân, bớt xén tiền ăn ca, người lao động còn bị cắt bớt tiền lương 25,48 tỉ đồng, nợ lương hơn 3,8 tỉ đồng. Ngày 12.7.2017, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 5179 gửi Giám đốc Sở LĐTBXH, yêu cầu chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xác minh, xử lý sự việc báo nêu để đảm bảo quyền lợi người lao động; báo cáo, trả lời trước ngày 27.7.