Ngay trong ngày báo phát hành, người dân tiếp tục cung cấp các tài liệu về vụ việc. Trong đề án “Huy động đóng góp của nhân dân xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2021”, UBND xã Nghi Thái đề ra mức thu 200.000đ/người/năm đối với các công dân từ 3 tuổi đến hết tuổi lao động. Ngoài ra, những người mua bán, chuyển nhượng đất đai cũng phải nộp 5 triệu đồng/lần (nếu là người ngoài xã) và 2 triệu đồng đối với người trong xã. Mặc dù nói là “vận động”, nhưng UBND xã Nghi Thái đề ra một mức chung (200.000 đồng), cho nên có thể nói về bản chất “không nộp không xong”. UBND xã Nghi Thái cũng tự đặt ra khoản thu “quỹ phụng dưỡng người cao tuổi” không có trong hướng dẫn của huyện.