Sau khi báo đăng và công dân có đơn tố cáo, Sở LĐTBXH Nghệ An đã vào cuộc, có văn bản số 656 ngày 10.3.2017, khẳng định nội dung tố cáo ông Đoàn Minh Đệ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không đúng quy định là tố cáo đúng, ông này đã khai tăng 2 tuổi và 1 năm công tác để hưởng chế độ hưu trí.

Ngày 8.3.2017, BHXH tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 05, hạ mức tính phần trăm hưởng lương hưu của ông Đệ từ 75% xuống 51%, buộc ông này phải nộp lại ngân sách số tiền hưởng sai từ tháng 4.1993 đến tháng 3.2017 là 94,9 triệu đồng. Sở LĐTBXH Nghệ An khẳng định việc ông Đệ được hưởng trợ cấp chất độc hoá học là đúng quy định, tuy nhiên, nhiều cán bộ hưu trí tại địa phương vẫn không đồng tình, tiếp tục tố cáo lên Bộ LĐTBXH và UBND tỉnh Nghệ An.