Theo đó, nội dung công văn được UBND huyện Diễn Châu cho biết: Vấn đề báo Lao Động nêu việc mất 219 giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất của các hộ gia đình tại xã Diễn Thắng là có thật, sự việc đã và đang được UBND huyện giải quyết.

Được biết, trong 219 hộ dân bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 123 GCN là ở xóm 6, xóm 7 là 96 GCN.

Hiện UBND huyện Diễn Châu đã có thông báo về việc hủy và chấm dứt toàn bộ giao dịch có liên quan đến 219 GCN kia, đồng thời tiến hành làm và cấp lại số GCN trên.

Đến nay, UBND xã Diễn Thắng đã hoàn thiện được 96 hồ sơ, chuyển lên văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, 123 bộ hồ sơ đang hoàn thiện.

Trước đó, báo LĐ&ĐS phản ánh, 219 hộ dân thuộc xóm 6 và 7 của xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu hàng chục năm qua bị mất sổ đỏ, khiến nhiều gia đình gặp cảnh khó khăn…