Công văn của UBND huyện Hướng Hóa nêu: Ngày 8.8.2016, UBND huyện đã ra Quyết định số 2194 có nội dung trưng tập ông Võ Quốc Bảo - cán bộ tại UBND thị trấn Lao Bảo - là con trai của Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Võ Thanh - lên nhận công tác tại Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND huyện; “Quyết định của UBND huyện đã thiếu sót là không ghi thời gian cụ thể trưng tập như Lao Động đã phản ánh”.

Tiếp thu phản ánh của báo, UBND huyện này đã ban hành quyết định chấm dứt việc trưng tập ông Võ Quốc Bảo; và kể từ ngày 3.4.2017, ông Bảo tiếp tục làm việc tại UBND thị trấn Lao Bảo như quyết định trúng tuyển viên chức cấp xã, thị trấn đã ban hành trước đó.

“UBND huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm phản ánh của Báo Lao Động, đồng thời huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện” - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Phạm Trọng Hổ nói.

Về thông tin này của Báo Lao Động, ngày 27.3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có chỉ đạo giao Sở Nội vụ kiểm tra, báo cáo chủ tịch tỉnh trước ngày 10.4.2017.