Trước đó ngày 13.1.2016 UBND phường 10, TP Vũng Tàu nhận được đơn khiếu nại quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 v/v cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với ông Vũ Bùi Hương tại địa chỉ 189/17A Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Sau khi xem xét đơn của các ông, căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều II của luật khiếu nại thì các ông Công và Hùng không phải là người có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến quyết định hành chính nêu trên, nên đơn không đủ điều kiện thụ lý, xem xét, giải quyết.

UBND phường 10 thông báo, để thực hiện QĐ 306, UBND phường 10 đã ban hành kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 4/8/2015 v/v thực hiện cưỡng chế tháo dỡ không bồi hoàn căn nhà cấp 4 xây dựng không phép trên đất của Cty Dịch vụ Nông lâm nghiệp, số 189/A17/B1 Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu và đang chờ UBND TP Vũng Tàu phê duyệt để tổ chức thực hiện.