BHXH tỉnh Phú Thọ trả lời như sau: Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18.2.2016 của Bộ LĐTBXH, trường hợp của ông Thủy đủ điều kiện, BHXH thị xã Phú Thọ đã thu BHXH tự nguyện và giải quyết chế độ hưu trí cho ông Vũ Văn Thủy từ ngày 1.7.2016.

HĐND TP.Hà Nội có CV số 315 trả lời đơn của ông Tưởng Xuân Hùng tố cáo ông Nguyễn Tràng Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai - mua chứng chỉ tiếng Anh và tin học để kê khai trong tiểu sử khi ứng cử đại biểu HĐND xã. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo; Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thường trực HĐND TP.Hà Nội chuyển đơn đến Thường trực HĐND huyện Thanh Trì để xem xét, giải quyết.

 Báo Lao Động nhận được CV 2753 của TCty Điện lực miền Bắc trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Dũng hiện đang công tác tại Ban Kiểm tra giám sát mua bán điện thuộc TCty Điện lực miền Bắc, phản ánh về việc quyết toán tiền lương của ông từ 2009-2012 tại Cty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc. Sau khi nhận được đơn của ông Dũng, TCty đã kiểm tra, xác minh và giải quyết đơn. Như vậy, số tiền ông Dũng còn được lĩnh theo quyết toán tiền lương sau khi trừ thuế thu nhập là 17.826.375đ. TCty Điện lực miền Bắc đã yêu cầu Cty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc có văn bản trả lời và mời ông Dũng đến nhận số tiền lương còn lại nói trên.