Theo đó, từ những hình ảnh thuyết phục mà nhóm PVLĐ trực tiếp mang đến trụ sở Hạt kiểm lâm Rừng đặc dụng đưa cho Hạt trưởng Nguyễn Trung Kiên, cơ quan chức năng đã kịp thời vào rừng tiến hành điều tra xử lý “việc khai thác gỗ trái phép tại khu rừng phòng hộ Nà Nèn” (thị trấn Yên Phú).

Số gỗ trai và gỗ nghiến bị lâm tặc khai thác trái phép còn nằm lại trên rừng (ở đúng khu vực mà LĐ phản ánh) lên tới 21,46m3. Số rừng bị chặt trộm, cây ngã đổ ngổn ngang từ trước (theo phương pháp chặt rừng bỏ đó rồi vào xẻ dần dần của lâm tặc) còn khổng lồ hơn: 103m3. Toàn bộ lâm sản bị xâm hại kể trên, lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản, đánh dấu sơn, giao cho thôn Nà Lèn và UBND thị trấn Yên Phú quản lý tại thực địa.