Cố tình không thực hiện chỉ đạo của tỉnh

Những người bị đề nghị kỷ luật gồm các ông Lý Hoàng Trung - Chủ tịch HĐQT, Trần Hoàng Khện - Giám đốc và Phạm Phước Tài - Phó Giám đốc Cty. Lý do bị đề nghị kỷ luật vì trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp lao động dôi dư do chuyển đổi Cty từ mô hình một thành viên sang cổ phần, phía Cty đã thực hiện sai quy định, không tiến hành đại hội CNVC hoặc đại hội đại biểu CNVC theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Thông tư 38 của Bộ LĐTBXH (gọi tắt là bước 3), cũng là bước quan trọng nhất trong các bước trước khi cho NLĐ nghỉ việc theo phương án dôi dư. Trước đó, vào ngày 24.2, Hội đồng kỷ luật do ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - làm chủ tịch đã tiến hành họp bỏ phiếu kín để làm cơ sở kỷ luật các vị lãnh đạo Cty Cổ phần cấp nước Cà Mau nói trên. Kết quả: Ông Lý Hoàng Trung bị đề nghị cảnh cáo, ông Trần Hoàng Khện và ông Phạm Phước Tài bị đề nghị khiển trách.

Trước đó, sau kết luận của sở ngành chức năng về việc Cty cho hàng trăm lao động nghỉ việc, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn do ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau - ký, nêu rõ: Sau khi cổ phần hóa, HĐQT Cty Cổ phần cấp nước Cà Mau có chủ trương và phê duyệt tái cơ cấu, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại lao động là đúng với quy định pháp luật.

Thừa nhận sai nhưng không sửa

Tuy nhiên việc cho 29 lao động nghỉ việc là chưa đúng với quy định của pháp luật. Cụ thể, Cty thực hiện ngay trong ngày HĐQT phê duyệt phương án (mặc dù chưa có quyết định cho từng cá nhân lao động). Trong khi đó, theo quy định tại Điều 44 Bộ luật Lao động, khi triển khai thực hiện phương án cho nhiều lao động thôi việc chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi, thống nhất với tổ chức đại diện lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Mặc khác, tại khoản 2, Điều 7, Thông tư số 38/2010 của Bộ LĐTBXH cũng thể hiện, trước khi cho nhiều NLĐ nghỉ việc, đơn vị sử dụng lao động phải tiến hành đại hội CNVC theo quy định.

UBND tỉnh Cà Mau theo đó yêu cầu HĐQT, Ban điều hành Cty cấp nước Cà Mau sắp xếp lại lao động đối với 29 lao động bị cho nghỉ việc vào tháng 5.2016. Dù vậy lãnh đạo Cty này vẫn không nhận lại 29 lao động vào làm việc. Cụ thể, sau khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BGĐ Cty Cổ phần cấp nước Cà Mau có tờ trình gửi HĐQT Cty thừa nhận có sai sót và đề nghị nhận lại 29 lao động nói trên. Tuy nhiên, sau đó ông Lý Hoàng Trung - Chủ tịch HĐQT - vẫn chưa chấp thuận nhận lại 29 lao động này theo đề nghị của BGĐ; đồng thời đề nghị ban điều hành xem lại các quy trình xem sai sót hay không.

Bức xúc vấn đề này, hàng loạt NLĐ làm đơn gửi cầu cứu khắp nơi. Trao đổi với PV Báo Lao Động, nhiều NLĐ bị mất việc tại đây cho rằng, cách hành xử của doanh nghiệp không minh bạch. “Họ muốn đuổi chúng tôi lúc nào thì đuổi, các chế độ tiền làm thêm, tiền thưởng năm của chúng tôi họ vẫn chưa trả” - một lao động bức xúc.

Một lần nữa Báo Lao Động mong các ngành chức năng tỉnh Cà Mau sớm xem xét giải quyết thấu tình đạt lý vụ việc này nhằm bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.