Về nội dung phản ánh trên, ngày 8.8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Trần Ngọc Căng đã có văn bản chỉ đạo: UBND TP.Quảng Ngãi phối hợp với các sở ngành: Xây dựng, TNMT, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế theo nội dung phản ánh của báo Lao Động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có), trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp hồ sơ, trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với UBND TP.Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra thực tế việc một số tổ chức, cá nhân tích trữ cát trái phép tại khu vực sân bay Quảng Phú, P.Quảng Phú, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm (nếu có), báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15.8.2017.

Ngoài ra, ông Trần Ngọc Căng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất sân bay tại P.Quảng Phú, đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất quốc phòng để xây nhà, vật kiến trúc, làm bãi tập kết vật liệu xây dựng… không đúng mục đích sử dụng, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30.8.2017.