UBND huyện Kỳ Sơn khẳng định: “Thanh tra tỉnh Nghệ An đã kết luận, xử lý sai phạm trong khâu lập, thẩm định dự toán, nghiệm thu, quyết toán số tiền 523,047 triệu đồng; yêu cầu thực hiện giảm trừ quyết toán 3 công trình 62,625 triệu đồng”. Các đơn vị đã nộp đủ số tiền sai phạm, UBND huyện Kỳ Sơn cũng đã giảm trừ giá trị quyết toán.

Về xử lý hành chính, các đơn vị cá nhân liên quan gồm Trưởng ban quản lý dự án, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, cán bộ kỹ thuật giám sát của chủ đầu tư đều không bị kỷ luật, mà chỉ kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm.

Việc kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến gói thầu số 3 gồm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện được UBND tỉnh Nghệ An giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo thực hiện. Các đơn vị cũng đã khắc phục sai phạm được nêu tại Kết luận Thanh tra. UBND huyện Kỳ Sơn cảm ơn báo đã kịp thời phản ánh để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án.