Cty CP xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên được cổ phần hóa năm 2005. Năm đó, Đại hội đồng cổ đông của công ty lần đầu được tiến hành, bầu ra HĐQT, và ông Lê Văn Duy được bầu làm Chủ tịch. Đến tháng 6.2011, Cty tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 2, ông Duy tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty.

 

Tuy nhiên, do trong thời gian giữ chức vụ, ông Duy đã có một số vi phạm, mà rõ ràng nhất là không tiến hành đại hội đồng cổ đông theo thời gian quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty…

 

Do đó, các cổ đông và người lao động tại công ty đã đề nghị Ban kiểm soát triệu tập đại hội đồng cổ đông để bầu ra HĐQT mới, và ngày 26.5.2016, đại hội đồng cổ đông đã được tổ chức thành công.

 

Tại đại hội, các thành viên đã bãi miễn thành viên HĐQT khóa cũ, bầu HĐQT khóa mới (2016-2018), đồng thời bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, GĐ công ty đối với ông Lê Văn Duy. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 3 tháng, ông Duy không tiến hành bàn giao công việc và con dấu cho HĐQT mới gây khó khăn trong việc điều hành và hoạt động của công ty.

 

Ông Vũ Khắc Kỉnh – Trưởng ban Kiểm soát công ty cho biết, công ty đã có kiến nghị gửi các ban ngành chức năng tỉnh Hưng Yên nhưng chưa được giải quyết.

 

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vụ việc nêu trên, đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp và người lao động.