Ngày 8.7, UBND huyện Hậu Lộc đã thành lập đoàn kiểm tra sự việc báo Lao Động phản ánh. Kết quả kiểm tra các phản ánh của báo Lao Động là đúng thực tế. Từ kết quả trên, UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo Đảng uỷ, UBND xã Minh Lộc “bãi bỏ ngay hai khoản thu: Hoạt động trại hè thanh thiếu niên và Quỹ hội nghị thôn và chỉ đạo thôn hoàn trả ngay lại các khoản đã thu năm 2016 cho nhân dân”. Đặc biệt, UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo “bãi bỏ việc thực hiện thu quỹ đối với trẻ em dưới 6 tuổi kể cả việc thực hiện thu theo quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc - ông Nguyễn Văn Luệ cũng yêu cầu, “kiểm điểm làm nghiêm và làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện thu quỹ không đúng quy định, từ UBND xã đến các thôn”.