Cty Vietravel tổ chức nhiều tour du lịch đầu năm tới các tỉnh Tây Bắc như tour Tuyên Quang, Đền Mẫu (Lạng Sơn), Đền Thác Bờ (Hòa Bình). Đặc biệt, “chương trình Việt Nam trong trái tim tôi”, trong các tour du xuân đầu năm, Cty này sẽ trích ra 10.000 đồng của khách du lịch để ủng hộ từ thiện. Toàn bộ số tiền góp quỹ sau khi kết thúc chương trình sẽ được Cty trao tặng cho các học sinh nghèo vùng cao các tỉnh Đông- Tây Bắc.T.Chí