Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, trong suốt thời gian qua mặc dù ngân sách còn nhiều khó khăn nhưng thành phố vẫn ưu tiên bố trí trên 2% tổng chi ngân sách hằng năm (1.000 tỉ đồng) cho đầu tư và phát triển KHCN; củng cố và hoàn thiện cơ chế liên kết hợp tác giữa Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp, giữa khu công nghệ cao với các trường đại học, khu chế xuất và khu công nghiệp, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm cho hoạt động KHCN, lấy đổi mới công nghệ, ứng dụng và phát triển công nghệ mới làm đòn bẩy cho sự tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, liêm chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, thành phố đang hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ kinh phí các dự án khởi nghiệp ĐMST thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu; định hình cơ chế hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực KHCN; đồng thời quy định ứng dụng KHCN là yêu cầu bắt buộc đối với mọi công trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và được thể chế hóa bằng quy định của pháp luật.

Kết quả đó đã thúc đẩy mạnh mẽ lực lượng sản xuất phát triển. Bình quân giai đoạn 2011 – 2015, lĩnh vực KHCN thành phố tăng 16,9%/năm, cao nhất trong 9 ngành dịch vụ chủ yếu; tốc độ năng suất lao động tăng 5,6%, cao gấp 1,3 lần cả nước; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt 33,1% cao hơn mức bình quân cả nước 29%, trong đó KHCN chiếm khoảng 70%.

Ngoài ra, việc phát triển KHCN đã giúp các sản phẩm thiết bị, công nghệ chuyển giao cho doanh nghiệp rẻ hơn 20 – 60% so với giá nhập khẩu, trung bình 1 đồng vốn ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thiết kế tương ứng thu hút vốn tối thiểu 1,4 đồng vốn đầu tư của doanh nghiệp từ xã hội và giúp tiết kiệm 7,8 đồng phí mua thiết bị ngoại nhập.

Theo Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2020, Bộ KHCN và TPHCM sẽ phối hợp triển khai 7 nội dung chính. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ mong muốn, TPHCM tiếp tục thúc đẩy việc đưa KHCN vào cuộc sống và là đơn vị đi đầu, thí điểm cơ chế chính sách.

Tin bài liên quan