Trong dự thảo Điều 26 mục 4 có nêu: “Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học phải có tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỉ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường)”, Luật sư Nguyễn Kim Dung, thành viên đoàn Luật sư Hà Nội, Giám đốc pháp chế của Apollo Việt Nam và Đại học Anh quốc cho rằng, vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng là hợp lý nhưng quy định về việc xác định nguồn vốn chưa hợp lý khi yêu cầu xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư. Bà Dung lý giải, khi vào Việt Nam, trong giai đoạn xin cấp giấy phép đầu tư và thành lập, nhà đầu tư chỉ có thể chứng minh họ có đủ nguồn vốn minh chứng bằng báo cáo kiểm toán (tài sản sở hữu và vốn chủ sở hữu) cộng với nguồn vốn vay (nếu có) để chứng minh họ có đủ khả năng đầu tư thành lập trường. Việc xác định bằng tiền mặt là chưa hợp lý.
Việc xác định bằng tài sản đã chuẩn bị để đầu tư cũng chưa hợp lý trong giai đoạn xin cấp phép đầu tư và thành lập vì giai đoạn này chỉ là đề án thành lập. Chỉ khi được cấp phép thành lập, có đủ cơ sở pháp lý, việc đầu tư mới được triển khai thực sự. Đây là quy trình hợp lý để thực hiện 1 dự án đầu tư, do vậy đề nghị điều chỉnh quy định này.
Tương tự với ý kiến trên, đại diện Trường Đại học RMIT Việt Nam kiến nghị giữ mức tổng vốn đầu tư của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài như được quy định tại Nghị định 73 là 300 tỉ đồng, vì mức tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng như trong Dự thảo có thể là rào cản đối với các nhà đầu tư giáo dục nước ngoài, không khuyến khích đầu tư thành lập các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại các địa phương không phải là các thành phố lớn của Việt Nam.
Đồng thời, việc chứng minh số tiền mặt và tài sản tạo thành tổng vốn đầu tư cần phải tuân theo Luật Đầu tư, trong đó có quy định rằng báo cáo tài chính của nhà đầu tư có thể là một trong các tài liệu dùng để chứng minh khả năng tài chính. Do đó, quy định “vốn đầu tư được các định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản” cần được lược bỏ để tránh mâu thuẫn với Quy định của Luật Đầu tư.
Cũng tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, còn nhiều điểm cần sửa đổi trong Dự thảo Nghị định về việc tuyển dụng giáo viên nước ngoài, nội dung giáo dục, đào tạo; đặc biệt, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư nên đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu giảm bớt, thay đổi một số nội dung tại các khoản của điều 32, 33 về thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục theo hướng đỡ phiền hà, gây rào cản, phát sinh tiêu cực làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam.