Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1.2017 diễn ra chiều ngày 3.2, phóng viên đã đề cập đến nội dung liên quan trực tiếp đến báo cáo hoạt động của Kiểm toán Nhà nước tại Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Trong đó, câu hỏi được đặt ra cho đại diện NHNN về việc Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Vietcombank bù đắp lại cho khách hàng. Thêm vào đó là câu hỏi quyền lợi của khách hàng sẽ được bảo vệ ra sao?

Phó Thống đốc NHNN cho biết: “Về quy định hệ thống làm tròn số đối với những khoản trả lãi phát sinh, vừa rồi tôi trao đổi nhanh với Chủ tịch Vietcombank và được cho biết trên cơ sở kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã có kiến nghị về việc hệ thống cần phải theo dõi những khoản trả lãi nhỏ mà tự động làm tròn này. Từ 2015, Vietcombank đã thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và theo Chủ tịch Vietcombank thì Ngân hàng này đang chuẩn bị có trả lời chi tiết về vấn đề này, sẽ sớm trả lời báo chí.

Tối ngày 3.2.2017, đại diện Vietcombank đã phát đi câu trả lời chính thức về thông tin liên quan đến việc trả lãi tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng theo báo cáo kiểm toán cho biết trong hệ thống phần mềm mua của đối tác nước ngoài có cấu phần quản lý tài khoản tiền gửi không kỳ hạn,trong đó có cài đặt sẵn tham số để mặc định đối với các tài khoản không kỳ hạn có mức lãi tiền gửi cộng dồn trong 1 tháng có giá trị nhỏ hơn 0,1 USD hoặc tương đương thì hệ thống tự động làm tròn xuống. Trên thực tế, đa phần các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn có mức lãi hàng tháng cộng dồn chỉ khoảng vài chục đồng/tháng.

Vietcombank cho rằng theo thông lệ quốc tế và thực tế tại Việt Nam, một số ngân hàng thực hiện thu phí quản lý tài khoản đối với những tài khoản có số dư thấp nhằm bù đắp những chi phí quản lý. Đối với Vietcombank, đến nay, ngân hàng vẫn chưa thực hiện việc thu phí quản lý tài khoản kể cả đối với các tài khoản có số dư thấp. Hiện nay, Vietcombank đã thực hiện nâng cấp hệ thống và đã giải quyết được vấn đề liên quan đến tham số nêu trên đồng thời đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của kiểm toán nhà nước.

Liên quan đến thông tin đăng tải về hệ thống của Vietcombank lạc hậu (mua từ năm 1998), Vietcombank cho biết: thực tế, hàng năm hệ thống công nghệ thông tin của Vietcombank luôn được nâng cấp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như quản trị nội bộ của Vietcombank. Hiện tại, Vietcombank đang tập trung đầu tư nâng cấp và triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai theo chiến lược của ngân hàng cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.  

Trước đó, Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra hệ thống phần mềm của Vietcombank bao gồm hệ thống lõi mua của nước ngoài từ năm 1998 và một số phần mềm do Vietcombank tự phát triển. Do hầu hết hệ thống lõi mua của nhà thầu nước ngoài không bao gồm gói nâng cấp bảo trì, hồ sơ thiết kế nhà thầu nắm giữ nên việc quản lý hồ sơ thiết kế phần mềm, đánh giá và nâng cấp phụ thuộc vào nước ngoài, không thực hiện được. Hiện Vietcombank đang thực hiện dự án chuyển đổi Corebanking nhằm khắc phục các hạn chế trên.

Thêm vào đó, báo cáo Kiểm toán cho biết, từ năm 2001 đến nay (16 năm), các khoản lãi phát sinh hàng tháng của các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn nhỏ hơn 1.000 đồng hoặc 0,1 đơn vị ngoại tệ đối với các ngoại tệ khác đã không được hệ thống phần mềm tính và hạch toán đầy đủ.