Phát biểu tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết “Năm 2016, Vietcombank tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc và đạt những kết quả ấn tượng trên mọi lĩnh vực hoạt động, đạt và vượt mọi chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao. Dư nợ tín dụng và huy động vốn tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, chỉ số an toàn được đảm bảo.

Đặc biệt, Vietcombank đã là ngân hàng đầu tiên và duy nhất hoàn tất việc trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu VAMC đồng thời đạt lợi nhuận 8.523 tỉ đồng, tăng trưởng xấp xỉ 25%, cao nhất từ năm 2009 đến nay và cao nhất trong ngành ngân hàng”.

Ông Nghiêm Xuân Thành cho biết “Tổng mức thù lao của HĐQTT và BKS năm 2016 là gần 24 tỉ đồng. Tổng số tiền thực tế đã chi cho thành viên HĐQT và BKS là trên 15 tỉ đồng”. Ảnh: Lan Hương

Trong năm 2016, Vietcombank thực hiện thành công hai đợt tăng vốn, bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% (tăng vốn điều lệ thêm 9327 tỉ đồng) để tăng vốn điều lệ và phát hành xấp xỉ 8000 tỉ trái phiếu (trong đó có 6000 tỉ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2). Thêm vào đó, Vietcombank cũng tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tại ĐHĐCĐ, ông Nghiêm Xuân Thành cũng thừa nhận những tồn tại của Vietcombank là ở chỗ mức sinh lời NIM tiếp tục ở mức thấp so với các ngân hàng khác. Việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành riêng lẻ chưa thực hiện được áp lực tăng vốn để đảm bảo tuân thủ Basel II cao. Thêm vào đó, hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại gặp phải sự cạnh tránh mạnh mẽ, tuy nhiên công tác xử lý tác nghiệp tập trung và các sản phẩm tài trợ thương mại chưa được cải thiện tương xứng.

Ông Nghiêm Xuân Thành cho biết: “Tổng mức thù lao của HĐQTT và BKS năm 2016 là gần 24 tỉ đồng. Tổng số tiền thực tế đã chi cho thành viên HĐQT và BKS là trên 15 tỉ đồng”.

Định hướng năm 2017, Vietcombank triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại New York, Ngân hàng con 100% vốn Vietcombank tại Lào, Công ty kiều hối, Công ty tín dụng tiêu dùng và Công ty AMC.

Tại đại hội ngày, HĐQT cũng trình các cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế cho ông Yutaka Abe theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản. Mizuho dự kiến điều động ông Yukata Abe về Tokyo để nhận công tác khác.

 

 

  

Đ