Theo đó, HĐQT Oceangroup đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban điều hành tạm thời đảm nhiệm các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Oceangroup kể từ ngày 25.10.2014. Ông Dương Trọng Nghĩa - Tổng Giám đốc Oceangroup khẳng định: “HĐQT đã thống nhất bầu bà Nguyễn Minh Thu - thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời thôi đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. Giao bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó TGĐ làm Phó TGĐ phụ trách. Mọi hoạt động của Oceangroup hiện tại vẫn diễn ra bình thường, trong tầm kiểm soát của HĐQT và ban điều hành Cty”. Trước đó, chiều 24.10, NHNN đã phát đi thông cáo về việc đình chỉ chức vụ của ông Thắm.