Trong họp báo chuyên đề về vấn đề quản lý xe công, Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2016, các bộ ngành địa phương đã thanh lý 1.105 xe công dôi dư trong diện phải thanh lý và giá bán trung bình của 761 xe mà các bộ ngành, địa phương báo cáo lại tính tới thời điểm hiện tại ở mức 46,2 triệu đồng/xe.

Cụ thể, tổng số tiền thu được qua thanh lý năm 2016 đã báo cáo sau khi bán 761 xe là 35,15 tỉ đồng. Khi được hỏi về việc bán thanh lý như vậy có đúng quy định và có quá rẻ hay không, lãnh đạo Cục cho biết, theo quy định của pháp luật với tài sản đến thời hạn thanh lý, quy định của pháp luật có nhiều hình thức xử lý và khi bán phải thực hiện công khai minh bạch. Trong đó, khi bán phải công khai thông tin đấu giá và đi qua nhiều bước, nếu các đơn vị bán đấu giá không thực hiện đúng là vi phạm quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bộ Tài chính khẳng định sẽ chấn chỉnh ngay nếu có vi phạm.

Liên quan tới giá bán, lãnh đạo Cục cho biết, sau khi nghe con số cũng thấy có vấn đề nên đã tiến hành rà soát kiểm tra lại nhưng trong số các xe thanh lý có nhiều xe quá cũ với niên hạn 30 năm, bị vứt trong kho lâu nên không còn vận hành được. Do đó, có xe được bán với giá chỉ 6 triệu đồng dưới dạng sắt vụn.

Cũng theo Cục quản lý Công sản, số lượng xe ôtô công hiện nay theo như tổng số xe đến 31.12.2016 là 34.214 xe trong đó có 3 nhóm, xe chức danh 864 xe, công tác chung 17.047 xe, xe chuyên dùng 16.330 xe. Bộ xác định có khoảng 2.000 xe xác định dư thừa cần thanh lý và hiện mới thanh lý 1.105 xe, trong đó chỉ có 761 xe đã báo cáo. Bộ Tài chính cũng cho biết, chi phí nuôi 1 xe công trung bình 1 năm vào khoảng 320 triệu đồng gồm khấu hao xe, chi phí cho lái xe, xăng xe, bảo dưỡng sửa chữa…

Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng hàng loạt biện pháp để cắt giảm xe công trong đó có giảm định mức tại nhiều cục vụ, quản lý tập trung xe công và khoán xe công với nhiều chức danh.