Theo Bộ NNPTNT, hiện nay giá thịt lợn hơi đã tăng trung bình 5.000-7.000 đồng/kg; giá bán thịt lợn giảm 10-30% bởi sự vào cuộc “giải cứu” của các cấp, các ngành. Các doanh nghiệp cũng tập trung hỗ trợ người chăn nuôi bằng cách giảm giá lợn giống, giảm giá thức ăn chăn nuôi (TACN) với mức giảm bình quân khoảng 200 đồng/kg; lãi suất tín dụng giảm và ngân hàng tiếp tục cho vay mới.
Tuy vậy, ngành chăn nuôi lợn vẫn đang tiềm ẩn nhiều khó khăn, bất cập, nhiều nguy cơ…
Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu sở nông nghiệp các tỉnh, thành phố khẩn trương tổng hợp kết quả triển khai các giải pháp giải cứu ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn.
Theo đó, Bộ NNPTNT yêu cầu tổng hợp giá lợn hơi trung bình của các nhóm lợn (tiêu chuẩn, lợn quá lứa, lợn nái loại) xuất bán trên địa bàn. Thống kê nhanh năng lực (công suất) giết mổ tập trung và hệ thống kho lạnh có thể cấp đông thịt lợn trên địa bàn và quy mô (ước số đầu lợn) các chuỗi chăn nuôi lợn trên địa bàn… báo cáo gửi về Cục Chăn nuôi trước ngày 15.5.2017.
Được biết, hiện nay các DN vẫn tham gia hỗ trợ người chăn nuôi bằng cách mua lợn giết mổ, cấp đông… Tuy nhiên, tốc độ giải cứu không cao, số lượng lợn hơi tồn trong chuồng vẫn rất nhiều và hàng ngày “ngốn” nhiều chi phí của người chăn nuôi. Hiện nay, chỉ có những trang trại mạnh vốn mới có thể cầm cự, còn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu vốn đã phá sản, đóng chuồng.