Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố tài liệu phục vụ cho đại hội cổ đông thường niên 2017 tổ chức vào 28.4.

Trong tờ trình về thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát, ngân hàng cho biết, tại đại hội năm 2016, cổ đông đã phê duyệt mức thù lao với HĐQT và ban kiểm soát năm 2016 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế.

Theo kế hoạch thực hiện tiền lương năm 2016 của ngân hàng thì tổng mức thù lao dự chi là khoảng 23,979 tỷ đồng. Trong số đó tổng số tiền thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát là 15,472 tỷ đồng.

Căn cứ để xác định thù lao của HĐQT và ban kiểm soát (BKS) Vietcombank là dựa vào tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2017 được dự báo tăng trưởng cao hơn cùng nhiều yếu tố bất định. Thêm vào đó, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản được trình cổ đông cũng như tham khảo các ngân hàng khác, mức thù lao năm 2017 của ngân hàng đề xuất trả cho HĐQT và BKS vẫn là 0,35% lợi nhuận sau thuế.