Dưới đây là một số hình ảnh nhộn nhịp đổi ngoại tệ trên cầu biên giới Bắc Luân:

Nhộn nhịp đổi tiền
Đổi đủ các loại mệnh giá
Người phụ nữ này liên tục dùng loa mời gọi đổi tiền
Đổi tiền trong thời gian chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Móng Cái

Video clip "Nhộn nhịp trao đổi ngoại tệ trên cầu Bắc Luân"