Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ, việc xây dựng nhà máy nhiệt điện sử dụng than viên nén làm nhiên liệu phù hợp với hướng phát triển năng lượng bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phù hợp với Chủ trương của Chính phủ về năng lượng sạch, điện sinh khối giai đoạn 2011 – 2020.

Đại diện Cty gỗ Cà Mau cho biết, Nhà máy điện sinh khối sử dụng viên nén gỗ làm nhiên liệu chính, đảm bảo không ô nhiễm môi trường, chủ động được nguồn nguyên liệu.

Nhà máy có công suất thiết kế 30MW/giờ, tổng giá trị đầu tư khoảng 500 tỉ đồng. Dự kiến nhà máy nhiệt điện sinh khối này sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng chính thức đầu năm 2016. Việc đầy tư xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng gỗ viên nén sẽ góp phần làm giảm thiểu tình trạng thiếu điện hiện nay.