Theo Cục Quản lý giá, giá bán thành phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong nước hiện nay được cung cấp từ hai nguồn chính là sản xuất trong nước và nhập khẩu thành phẩm. Giá sữa sản xuất trong nước chịu tác động của giá nguyên liệu sữa thế giới, các chi phí đầu vào của sản xuất trong nước (chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, bán hàng, nhân công...); giá sữa nhập khẩu thành phẩm chịu tác động của giá nhập khẩu thành phẩm và các chi phí phân phối sản phẩm.

Cục Quản lý giá cho rằng, giá bán sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện nay ổn định là do nguồn nguyên liệu tăng liên tục trong 3 tháng đầu năm, từ tháng 4 đến nay giá loại nguyên liệu tại hai thị trường này có xu hướng giảm khoảng 20%. Tuy nhiên mức giá nguyên liệu giảm nêu trên là mức giá chào bán.

Bên cạnh đó, mặt hàng sữa thành phẩm dành cho trẻ em dưới 6 tuổi còn chịu tác động của rất nhiều yếu tố ngoài nguyên liệu lên giá thành sữa, trong đó có những yếu tố gây tác động tăng giá như lương tối thiểu vùng; tỉ giá, từ khi thực hiện bình ổn giá (tháng 6/2014) tính đến thời điểm hiện nay, tỉ giá đã được điều chỉnh 4% (3% năm 2015); yếu tố chi phí quảng cáo, khuyến mại, giá điện…

Bộ Tài chính đánh giá, giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã có được một mặt bằng giá ổn định trong suốt 15 tháng qua và dự kiến sẽ còn ổn định cho đến hết năm 2016 nếu không có yếu tố bất thường.