Năm 2016, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước đối mặt với nhiều thử thách và ngành ngân hàng tiếp tục trong quá trình tái cơ cấu, ABBANK đã nỗ lực củng cố nội lực, đẩy mạnh kinh doanh một cách bền vững và đạt được nhiều kết quả khả quan. Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 đã được kiểm toán và được ABBANK chính thức công bố trước thềm Đại hội cổ đông. Theo đó: Tổng tài sản của ABBANK đạt 74.432 tỉ đồng, tăng 15%. Tổng huy động khách hàng đạt 52.228 tỉ đồng, tăng 9%. Dư nợ thị trường 1 đạt 40.141 tỉ đồng, tăng trưởng 30% so với cuối năm 2015.

Khép lại 2016, lợi nhuận trước thuế năm 2016 của ABBANK đạt 288,4 tỉ đồng, tăng trưởng 168% so với năm 2015 (lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt trên 305,2 tỉ đồng, tăng trưởng 158% so với năm 2015). Kết quả lợi nhuận ấn tượng này có được dựa trên nền tảng tổng thu nhập tăng trưởng 13%, gia tăng chất lượng tài sản và kết hợp với các biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ (chỉ số Chi phí/Thu nhâp (CIR) tiếp tục được kiểm soát giảm từ 57,8% cuối năm 2015 về 55,2% cuối
năm 2016). Đặc biệt, là sự gia tăng đáng kể mức đóng góp từ dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của ABBANK, với tốc độ tăng thu nhập thuần đạt 131% so với 2015, đánh dấu bước chuyển mình theo mục tiêu gia tăng thu nhập dịch vụ đã đề ra cho
năm 2016.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ với tỉ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới 3%, đạt 1,95%. Công tác tín dụng trong năm 2016 được ABBANK chú trọng phát triển theo chiều sâu, công tác thẩm định và giám sát tín dụng được tăng cường mạnh mẽ nhằm kiểm soát tốt các khoản vay.

Song song với việc tăng trưởng kinh doanh, ABBANK tiếp tục chú trọng mở rộng mạnh mẽ mạng lưới hoạt động. Năm 2016, đã mở thêm 13 điểm giao dịch, đạt 159 điểm giao dịch tại 33 tỉnh, thành phố. Đến cuối tháng 03/2017 ABBANK đã nâng số điểm giao dịch lên 165 với trên 34 tỉnh thành
toàn quốc.

Năm 2016, ABBANK đã được Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) từ B3 lên B2, xếp hạng tín nhiệm rủi ro đối tác (CRA) từ B2 lên B1, xếp hạng tiền gửi và tổ chức phát hành duy trì ở mức B2, triển vọng ổn định, tiếp tục nằm trong số ngân hàng TMCP có xếp hạng tín nhiệm cao nhất Việt Nam. ABBANK cũng được Tạp chí Ngân hàng Tài chính toàn cầu (Anh Quốc) lựa chọn là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất năm 2016. Những bước tiến tích cực trong năm 2016 chính là bước đà tăng trưởng cho ABBANK trong năm 2017. Năm 2017, ABBANK sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi theo định hướng bán lẻ với phương châm phát triển bền vững, tiếp tục phát huy các thế mạnh với mục tiêu gia tăng tỉ trọng thu dịch vụ; hoàn thành kế hoạch tài chính với lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, tiếp tục duy trì định mức tín nhiệm cao của Moody’s; chuyển đổi báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế IFRS; Đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và giao dịch trên hệ thống Upcom. Với các mục tiêu quan trọng năm 2017, ABBANK sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực vào các mảng hoạt động chính là khách hàng, vận hành và tổ chức, phát triển nguồn lực. Đồng thời, ABBANK chú trọng đầu tư phát triển công nghệ với mục tiêu tạo nền tảng đột phá về sản phẩm, dịch vụ nhất là trong phân khúc KHCN và SMEs, nâng cao năng lực kiểm soát về rủi ro.

Dự kiến tổng tài sản năm 2017 của ABBANK sẽ tăng 8% so với thực hiện 2016, đạt 80.600 tỉ đồng; Tổng huy động khách hàng tăng 24% so với thực hiện 2016, đạt 64.669 tỉ đồng; Tổng cho vay khách hàng tăng 28% so với thực hiện 2016, đạt 51.262 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế tăng 56% so với thực hiện 2016, đạt 450 tỉ đồng. Những nội dung này sẽ được ABBANK trình Đại hội cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông năm 2016, tổ chức vào ngày 27.4.2017 tại TPHCM.H.M