Hệ thống bao gồm Trung tâm điều hành tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, 2 trạm radar và các tuyến viba kết nối giữa các trạm.
Hiện tại, hệ thống cảng biển Hải Phòng là tuyến hàng hải huyết mạch của toàn vùng kinh tế phía Bắc, có trên 100 cầu cảng, khoảng 30 cảng chính. Tuy nhiên, khu vực hậu cần hiện phát triển chưa đồng bộ, chưa có cảng nước sâu để tiếp nhận tàu có tải trọng lớn, công tác điều tiết tàu vào cảng còn hạn chế.

Theo thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, hệ thống VTS đưa vào hoạt động sẽ làm tốt hơn công tác điều tiết giao thông hàng hải, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do tai nạn, đâm va, tạo sự an toàn hơn cho quá trình hành hải, hỗ trợ tích cực cho việc quan lý toàn bộ các hoạt động tàu thuyền ra vào khu vực cảng biển Hải Phòng được an toàn, thông suốt. Đây cũng là hệ thống VTS thứ hai trên toàn quốc được lắp đặt (sau TP HCM).

Clip về lễ khánh thành Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng: