Con cò là kẻ gây sự. 
Con cò cố tấn công chú chim hồng hạc, chiếm vị trí đẹp để dễ dàng săn mồi hơn.
Mặc dù yếu thế hơn nhưng chim hồng hạc vẫn cố gắng chiến đấu chống lại đối thủ. 
Màn tỉ thí đáng kinh ngạc giữa cò và chim hồng hạc
Con cò tung ra những miếng đòn hết sức ác ý. Nó liên tục dùng mỏ mổ chú chim hồng hạc và quăng quật đối thủ xuống nước.
Chú chim hồng hạc yếu ớt không thể chống cự nổi sức mạnh của con cò và cuối cùng phải bỏ đi.