Mỗi con sư tử có một dáng ngủ trên cây khác nhau.
Chủ khỉ ngủ quên do... mải học.
 Gấu túi ngủ lim dim.
Chú chó với giấc ngủ mơ màng.
 Dáng ngủ đầy suy tư của con chuột túi.
Chú khỉ con ôm chặt cái gối để ngủ.
Con báo thả lỏng cơ thể để thư giãn.