Con hổ còn chạy theo chiếc xe. Người tài xế cũng lái xe chậm lại để quan sát con hổ kỹ hơn.
Con hổ đuổi theo chiếc xe một lúc và sau khi nhận ra không thể đuổi kịp nó đã quyết định dừng lại.