Con sư tử biển đi lang thang trong cửa hàng và nhảy lên một số gian hàng. 
Con sư tử biển làm loạn trong cửa hàng khoảng 10 phút. 
Cô Rachelle Agost, quản lý của cửa hàng đã can thiệp kịp thời và đưa con sư tử biển trở về đại dương. 
 Con sư tử biển nghịch các món đồ trong cửa hàng.
Tại khu vực này có khá nhiều sư tử biển "đi lạc".