Ambrose cho biết, ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. 
 Núi lửa Nyiragongo, cao 3.470 m. Đây là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, với chu kỳ phun trào khoảng 30 năm/lần.
Lần thức giấc gần nhất của núi lửa Nyiragongo xảy ra trong năm 1977. 
 Tốc độ di chuyển của dòng nham thạch nóng bỏng đạt tới 97 km/h.
Dòng dung nham nóng chảy bên trong miệng núi lửa. 
Hồ dung nham trong miệng núi lửa luôn đỏ rực và ngày đêm phun khói trắng.