Con cá mập voi bị quấn vào một sợi dây thừng lớn khiến nó gặp đôi chút khó khăn khi bơi.
Nhóm thợ lặn mất khoảng 30 giây để tháo sợi dây thừng ra.
May mắn cho nhóm thợ lặn khi con cá mập voi tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Kích thước trung bình của cá mập voi là 12m. Cá mập voi chủ yếu sống cô độc và ít khi thấy chúng bơi thành đàn.