Hai con đại bàng đang tranh giành một chú cá trên mặt băng. 
Hai con đại bàng tung ra những miếng đánh hết sức ác liệt.
Chúng thận trọng khi ra đòn.
 Cuộc chiến kết thúc khi một chú đại bàng quyết định bỏ cuộc.
Vẻ mặt đầy uy nghiêm của một chú đại bàng.