Thapa từng tuyên bố anh là người miệng rộng nhất thế giới. 
 Thapa đã phá vỡ kỷ lục trước đó của ông Dinesh Upadhyaya Shivnath (Ấn Độ).
 Shivnath "chỉ" ngậm được 92 cái bút chì trong miệng.
Thapa từng gây sốc với màn ngậm 32 ngọn nến đang cháy trong miệng.