Con tôm tít bị bắt trong lúc mải mê chén chiến lợi phẩm.
Con tôm tít đã vùng vẫy rất mạnh sau khi bị bắt.
Tôm tít có 8 đôi chân, trong đó 5 đôi đầu có càng, sau đó là những đôi chân bơi. Những chiếc càng khỏe của chúng có khả năng phá vỡ lớp kính của bể cá.