Con trăn siết chặt chú chuột túi trước khi nuốt chửng. 

Con chuột túi không thể chống đỡ được sức mạnh của chú trăn. Trăn thường nuốt chửng những con mồi lớn. Nó sẽ mất khoảng 5-7 ngày để tiêu hóa hoàn toàn và sẽ không cần ăn trong ít nhất 1 tháng.