Những con sư tử đã bao vây chú trâu rừng khi thấy nó tách đàn.
Một con sư tử bị sừng trâu đâm vào người khi nhảy lên để vồ con mồi. 
Sừng của con trâu rừng đã cắm vào người chú sư tử tới 20 phút. 
Sau 90 phút vật lộn, những con sư tử mới có thể hạ gục chú trâu rừng.
Chú trâu rừng không thể chống cự được sức mạnh của đàn sư tử.