Con cầy mangut chủ động tấn công chú rắn. 
Khi thấy con rắn đang trườn trên cây, chú cầy mangut đã leo lên cây để tấn công. 
Cầy mangut thận trọng khi đối mặt với chú rắn. 
Chú rắn cố gắng cắn mạnh để đe dọa cầy mangut. 
Tuy nhiên, con cầy mangut đã nhanh nhẹn né tránh. 
 Chú cầy mangut kết liễu con rắn bằng phát cắn mạnh vào đầu.
Con rắn chết thảm sau cú cắn mạnh của cầy mangut.