Chú vịt của Emma có tên là Clover. 
Chú vịt 5 tuần tuổi đã được người chủ của mình dẫn tới trường học, quán rượu, công viên, hồ bơi hay cả lên xe buýt.
Tất cả đều rất thích thú khi thấy Clover. 
 Clover rất hiếu động.
Emma cho biết, khi sinh ra, sức khỏe của Clover khá yếu.  
Emma đã từng nghĩ rằng Clover không qua khỏi.