Lao Động xin cập nhật điểm chuẩn 2017 của các trường CAND:

1. Học viện An ninh nhân dân2.  Học viện Chính trị CAND


3. Trường Đại học An ninh nhân dân


4.  Học viện Cảnh sát nhân dân


5. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy


6. Trường Đại học CSND


7. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân