Từ ngày 15.6 đến 17.6, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tiến hành nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 của phụ huynh. Sáng 16.6 tình hình ở các bàn thu nhận hồ sơ của trường đã không còn cảnh đông đúc như ngày đầu tiên.

Để giải quyết nhanh gọn và tiện lợi cho phụ huynh, trường bố trí 5 bàn thu nhận hồ sơ cùng nhiều bàn ghế xung quanh khu vực để phụ huynh ngồi chờ. Khu vực này cũng được bố trí quạt điện công suất lớn phụ vụ phụ huynh.

Phụ huynh nộp đơn và đợi đến lượt gọi vào để kiểm tra các thông tin trong hồ sơ. Vẫn còn những thắc mắc giữa hội đồng tuyển sinh và phụ huynh trong việc cộng điểm các giải thưởng học sinh đạt được.

Một phụ huynh có con đang học một trường tiểu học ở quận Thanh Xuân cho biết cháu nhà chị đi thi giải thể thao đồng đội cấp quận được giải Nhất (theo quy định sẽ được cộng 2 điểm). 

Tuy nhiên, quận chỉ trao cờ thi đua mà không có giấy khen nên trường không tiếp nhận. Việc xin giấy tờ xác nhận của quận khá mất thời gian nên chị đành chọn ra một giải khác mà con đạt giải Nhì để lấy 1,5 điểm cộng ưu tiên. 

Cũng như nhiều học sinh khác, con gái của chị cũng đạt toàn điểm 10 ở các môn Toán, tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử&Địa lý trong 5 năm học. Nhưng chị cũng thừa nhận cơ hội của con đỗ vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam của con là không cao vì còn rất nhiều học sinh đạt giải ở cấp thành phố, quốc gia ở các bộ môn khác nhau.

Một vài hình ảnh ghi lại trong sáng 16.6 tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội):

 

Sáng 16.6 vẫn còn khá đông phụ huynh đến nộp hồ sơ tuyển sinh 

Để thuận tiện cho phụ huynh, trường đã tổ chức 5 bàn thu nhận hồ sơ.

Phía bên ngoài khu vực tuyển sinh cũng được bố trí quạt điện công suất lớn phụ vụ phụ huynh trong lúc chờ đợi.

Bảng điểm toàn điểm 10 của các học sinh tiểu học nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Một em học sinh cầm trên tay rất nhiều thành tích cá nhân trong học tập và văn nghệ.

Việc thu thập các loại giấy khen, chứng nhận khiến phụ huynh mất khá nhiều thời gian. Nhưng với điểm số không khác nhau nhiều, thành tích phụ sẽ quyết định em nào được nhận vào trường hay không.

Một học sinh uể oải đọc truyện chờ phụ huynh hoàn thành xong việc nộp hồ sơ.

 

 

Trò 100/100 điểm may mắn không phải bốc thăm để loại nhauBối rối với 1.000 hồ sơ đạt điểm giỏi 100/100

Từ ngày 15/6 đến 17/6, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tiến hành nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 của phụ huynh. Sáng 16/6 tình hình ở các bàn thu nhận hồ sơ của trường đã không còn cảnh đông đúc như ngày đầu tiên.

Để giải quyết nhanh gọn và tiện lợi cho phụ huynh, trường bố trí 5 bàn thu nhận hồ sơ cùng nhiều bàn ghế xung quanh khu vực để phụ huynh ngồi chờ. Khu vực này cũng được bố trí quạt điện công suất lớn phụ vụ phụ huynh.

Phụ huynh nộp đơn và đợi đến lượt gọi vào để kiểm tra các thông tin trong hồ sơ. Vẫn còn những thắc mắc giữa hội đồng tuyển sinh và phụ huynh trong việc cộng điểm các giải thưởng học sinh đạt được.

Một phụ huynh có con đang học một trường tiểu học ở quận Thanh Xuân cho biết cháu nhà chị đi thi giải thể thao đồng đội cấp quận được giải Nhất (theo quy định sẽ được cộng 2 điểm). 

Tuy nhiên quận chỉ trao cờ thi đua mà không có giấy khen nên trường không tiếp nhận. Việc xin giấy tờ xác nhận của quận khá mất thời gian nên chị đành chọn ra một giải khác mà con đạt giải Nhì để lấy 1,5 điểm cộng ưu tiên. 

Cũng như nhiều học sinh khác, con gái của chị cũng đạt toàn điểm 10 ở các môn Toán, tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử&Địa lý trong 5 năm học. Nhưng chị cũng thừa nhận cơ hội của con đỗ vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam của con là không cao vì còn rất nhiều học sinh đạt giải ở cấp thành phố, quốc gia ở các bộ môn khác nhau.

Một vài hình ảnh VietNamNet ghi lại trong sáng 16/6 tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội):

 

 

Sáng 16/6 vẫn còn khá đông phụ huynh đến nộp hồ sơ tuyển sinh 

 

 

Để thuận tiện cho phụ huynh, trường đã tổ chức 5 bàn thu nhận hồ sơ.

 

 

Phía bên ngoài khu vực tuyển sinh cũng được bố trí quạt điện công suất lớn phụ vụ phụ huynh trong lúc chờ đợi.

 

 

 

 

Bảng điểm toàn điểm 10 của các học sinh tiểu học nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

 

 

Một em học sinh cầm trên tay rất nhiều thành tích cá nhân trong học tập và văn nghệ.

 

 

 

 

 

 

Việc thu thập các loại giấy khen, chứng nhận khiến phụ huynh mất khá nhiều thời gian. Nhưng với điểm số không khác nhau nhiều, thành tích phụ sẽ quyết định em nào được nhận vào trường hay không.

 

 

Một học sinh uể oải đọc truyện chờ phụ huynh hoàn thành xong việc nộp hồ sơ.
Văn Chung

 

Trò 100/100 điểm may mắn không phải bốc thăm để loại nhauBối rối với 1.000 hồ sơ đạt điểm giỏi 100/100

Từ ngày 15/6 đến 17/6, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tiến hành nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 của phụ huynh. Sáng 16/6 tình hình ở các bàn thu nhận hồ sơ của trường đã không còn cảnh đông đúc như ngày đầu tiên.

Để giải quyết nhanh gọn và tiện lợi cho phụ huynh, trường bố trí 5 bàn thu nhận hồ sơ cùng nhiều bàn ghế xung quanh khu vực để phụ huynh ngồi chờ. Khu vực này cũng được bố trí quạt điện công suất lớn phụ vụ phụ huynh.

Phụ huynh nộp đơn và đợi đến lượt gọi vào để kiểm tra các thông tin trong hồ sơ. Vẫn còn những thắc mắc giữa hội đồng tuyển sinh và phụ huynh trong việc cộng điểm các giải thưởng học sinh đạt được.

Một phụ huynh có con đang học một trường tiểu học ở quận Thanh Xuân cho biết cháu nhà chị đi thi giải thể thao đồng đội cấp quận được giải Nhất (theo quy định sẽ được cộng 2 điểm). 

Tuy nhiên quận chỉ trao cờ thi đua mà không có giấy khen nên trường không tiếp nhận. Việc xin giấy tờ xác nhận của quận khá mất thời gian nên chị đành chọn ra một giải khác mà con đạt giải Nhì để lấy 1,5 điểm cộng ưu tiên. 

Cũng như nhiều học sinh khác, con gái của chị cũng đạt toàn điểm 10 ở các môn Toán, tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử&Địa lý trong 5 năm học. Nhưng chị cũng thừa nhận cơ hội của con đỗ vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam của con là không cao vì còn rất nhiều học sinh đạt giải ở cấp thành phố, quốc gia ở các bộ môn khác nhau.

Một vài hình ảnh VietNamNet ghi lại trong sáng 16/6 tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội):

 

 

Sáng 16/6 vẫn còn khá đông phụ huynh đến nộp hồ sơ tuyển sinh 

 

 

Để thuận tiện cho phụ huynh, trường đã tổ chức 5 bàn thu nhận hồ sơ.

 

 

Phía bên ngoài khu vực tuyển sinh cũng được bố trí quạt điện công suất lớn phụ vụ phụ huynh trong lúc chờ đợi.

 

 

 

 

Bảng điểm toàn điểm 10 của các học sinh tiểu học nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

 

 

Một em học sinh cầm trên tay rất nhiều thành tích cá nhân trong học tập và văn nghệ.

 

 

 

 

 

 

Việc thu thập các loại giấy khen, chứng nhận khiến phụ huynh mất khá nhiều thời gian. Nhưng với điểm số không khác nhau nhiều, thành tích phụ sẽ quyết định em nào được nhận vào trường hay không.

 

 

Một học sinh uể oải đọc truyện chờ phụ huynh hoàn thành xong việc nộp hồ sơ.
Văn Chung
Theo Vietnamnet