Vừa qua, dư luận lại hết sức băn khoăn, lo lắng với đầu vào các trường sư phạm. Trường ĐH Sư phạm Huế lấy điểm đầu vào 12,75 (công thức tính điểm riêng) được cho rằng điểm chuẩn quá thấp.

Mới đây, trường tiếp tục ra thông báo tuyển bổ sung nguyện vọng với nhiều ngành ở mức điểm 12,75 như Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Hoá học.

Theo Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, điểm chuẩn trường công bố một số ngành là 12,75 (quy chuẩn) nhưng không có nghĩa là tổng ba môn xét tuyển dưới điểm sàn. 

Điểm quy chuẩn của từng ngành xét tuyển được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = ((môn 1 x 2 + môn 2 + môn 3) x 3)/4 + điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó môn 1 là điểm môn chính, còn môn 2 và môn 3 là điểm các môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển. Như vậy với điểm quy chuẩn là 12,75 thì tương đương với điểm môn chính thấp nhất là 1,25, và điểm tổng ba môn tương đương thấp nhất là 15,5 điểm. 

Tuy nhiên, mức điểm này vẫn đang gây ra nhiều tranh luận.