Theo NXB GDVN, đến ngày 8.8, NXB GDVN đã phát hành trên 100 triệu bản SGK, đạt 95,1% kế hoạch, đảm bảo ổn định thị trường sách giáo dục. Ngoài ra, NXB GDVN đã cung ứng trên 95 triệu bản sách bổ trợ, sách tham khảo các loại, bản đồ-tranh ảnh giáo dục... phục vụ nhu cầu của học sinh, giáo viên, phụ huynh và xã hội.

Bên cạnh đó, NXB GDVN đã tổ chức tháng cao điểm phát hành sách giáo dục phục vụ khai giảng năm học mới từ 20.7 đến 20.8. Và đặc biệt là Tuần lễ “Cùng em tới trường” từ ngày 15.8 đến 4.9.

NXB GDVN đề nghị các Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương bán giảm giá SGK và các sản phẩm của NXB GDVN trong thời gian triển khai hai tháng phát hành sách giáo dục tại các cửa hàng, siêu thị của Công ty Sách - Thiết bị trường học, các đơn vị tham gia phát hành sách giáo dục. Mức giảm giá tùy theo điều kiện của từng đơn vị.

NXB GDVN cũng cam kết giá bán SGK vẫn được giữ như những năm học trước.

Cũng trong thời gian qua, Ban Chống in lậu của NXB GDVN tại các miền đã phối hợp với các ban, ngành chức năng có thẩm quyền phát hiện, xử lý kịp thời khi có thông tin và hiện tượng sách của nhà xuất bản này bị in lậu trên thị trường. Để tránh mua phải sách in lậu, sách giả, đề nghị phụ huynh và các em học sinh mua sách tại cửa hàng, siêu thị của NXB GDVN và của Công ty Sách - Thiết bị trường học.

Đồng thời với việc đảm bảo đầy đủ, đồng bộ và kịp thời SGK cho năm học mới, NXB GDVN tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ GDĐT chỉ đạo các địa phương vận động học sinh sử dụng SGK cũ, quyên góp SGK tặng lại cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng sách cho thư viện trường học, cho tủ SGK dùng chung.