Thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của thành phố đạt 98,49%, bao gồm cả khối trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, khối trung học phổ thông tỷ lệ tốt nghiệp là 99,36%, tương đương 60.559 thí sinh. Khối giáo dục thường xuyên, tỷ lệ này là 96,24%, tương đương với 4.558 thí sinh.

Toàn thành phố có 569 thí sinh không đạt tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó khối trung học phổ thông là 391 em, khối giáo dục thường xuyên là 178 em.

Trong số 241 cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội có thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, có 133 cơ sở đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT từ 99% trở lên, chiếm tỷ lệ gần 52%. Trong số này, 78 cơ sở giáo dục có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Toàn thành phố có 7 cơ sở giáo dục có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt dưới 90%, hầu hết đều thuộc khối trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, gồm Trường THPT Đại Cường, Trường THPT Phú Bình, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị: Phú Xuyên, Sơn Tây, Mỹ Đức, Ba Vì, Thường Tín.

Đơn vị có tỷ lệ tốt nghiệp THPT thấp nhất của Hà Nội năm nay là Trường THPT Phú Bình, với 71,43% số học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT.