Cụ thể mức điểm sàn nhận hồ sơ như sau:

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng cách tính điểm xét tuyển (gọi tắt là ĐX) từ kết quả thi ba môn của tổ hợp môn xét tuyển, điểm ưu tiên KV/ĐT và điểm ưu tiên xét tuyển của thí sinh vào trường.

Theo đó cách tính như sau:

Đối với tổ hợp môn không có môn chính
ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển
Đối với tổ hợp môn có môn chính
ĐX = [(Môn chính x 2+Môn2 + Môn3) x ¾, làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các nhóm ngành tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được công bố theo thang 30.

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) như sau: Tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số); Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Ví dụ, 2 thí sinh có điểm bằng nhau, em đăng ký nguyện vọng 2 vào ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ được ưu tiên so với bạn có nguyện vọng 3.

Thí sinh lưu ý tiêu chí phụ nêu trên không tác động đến các thí sinh có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển.

Điểm ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh không sử dụng quyền xét tuyển thẳng và đã nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào các nhóm ngành của Trường sẽ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển là 3,0 điểm khi xét tuyển vào đúng các nhóm ngành đó.

Tham khảo điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2016: